CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Immaterialrätt


Immateriella rättigheter får en allt större betydelse i säkerställandet av ett företags framtida värde. Advokatfirman Carler har kompetens inom samtliga immaterialrättsliga områden och biträder med rådgivning rörande patent, varumärken, upphovsrätt och mönsterrätt. Vi kan härvid bl.a. hjälpa till med hantering av klienters varumärken, såväl vid ansökan om registrering av varumärken som vidmakthållande av registrerade varumärken samt biträda i mål och ärenden som rör giltighet, intrång och omfattning av immateriella rättigheter.