CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Företagsförvärv


Vid olika typer av företagsöverlåtelser ställs höga krav på analyser och det krävs ofta omfattande förhandlingar och komplicerade avtal. Advokatfirman Carler företräder köpare och säljare och deras finansiella rådgivare i alla typer av företagsförvärv och biträder härvid i samtliga frågor rörande företagsöverlåtelser. Rådgivningen kan bl.a. röra frågor som finansiering och strukturering av överlåtelser, uppköpserbjudanden och börsrättsliga frågor som kan uppkomma i samband med överlåtelser.