CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Fastighetsrätt


Advokatfirman Carler har stor erfarenhet och kompetens inom fastighetsrättslig rådgivning. Vi kan erbjuda biträde omfattande samtliga frågeställningar med anknytning till fastigheter såsom ägande, nyttjande, överlåtelse och finansiering. Carler biträder regelmässigt bostadsrättsföreningar vid ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt och måste betraktas som en av de mest erfarna aktörerna på denna marknad. Andra specialområden omfattar allmän fastighetsrätt, bostadsrätt, hyresrätt, kommersiell hyresrätt, annan nyttjanderätt, fel i fastighet, entreprenadrätt, mäklarjuridik, besiktningsmannaansvar, bolagsrätt samt föreningsrätt.