CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Bolags- och övrig associationsrätt


Advokatfirman Carler har en ansenlig specialistkompetens inom det associationsrättsliga området. Vår expertis omfattar dels aktiebolagsrätt och övrig bolagsrätt men naturligtvis även föreningsrätt, stiftelserätt, franchising samt övrig agenträtt. Carler bidrar med juridisk kompetens vid nybildning och avveckling av bolag och föreningar, men bistår även existerande bolag och föreningar som vill genomföra förändringar. Carler hjälper till med att ta fram juridiskt hållbara lösningar och ser naturligtvis också till att genomföra dessa för klientens räkning.