CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Bank- och finansrätt


Advokatfirman Carler biträder svenska och internationella banker, andra finansinstitut, företag och låntagare med rådgivning, dokumentation och förhandling rörande alla aspekter på bankverksamhet och finansiering. Vår verksamhet omfattar bl.a. rådgivning i sådana finansiella frågor som projekt-, objekts-, fastighets-, förvärvs- och exportfinansiering samt i frågor rörande leasing, refinansiering och rekonstruktion vid obestånd. Advokatfirman Carler biträder vidare banker och finansinstitut i etablerings- och tillståndsfrågor samt i frågor rörande derivat och sådana värdepapper som obligationer, warranter och optioner.