CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Avtalsrätt


Advokatfirman Carler har en gedigen kompetens inom avtalsrätten och hjälper sina klienter vid upprättandet av olika avtal. Därtill är byråns affärsmässiga kunnande och stora erfarenhet från näringslivet en stor tillgång vid komplexa avtalsförhandlingar.

Avtalsrätten är ett av juridikens mest organiska områden och styrs endast i begränsad utsträckning av tvingande lagregler. Stor skicklighet, gott omdöme och stor fantasirikedom är således ytterligt viktiga egenskaper för den som ägnar sig åt avtalsrätt. Som aktiv aktör vid avtalsförhandlingar och avtalsupprättande bidrar Carler till ett bättre resultat för klienten utan att blunda för betydelsen av minimala friktioner även efter avtalets tillkomst.