CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Arbetsrätt


Advokatfirman Carler hjälper arbetsgivaren med rådgivning i alla slags arbetsrättsliga ärenden samt biträder klienter vid förhandlingar och tvister med sin arbetsgivare. Detta dubbla perspektiv ger Carler särskilt god inblick i arbetsrättsliga frågor.

En arbetsgivare har att iaktta en lång rad regler av arbetsrättslig karaktär som inte sällan anknyter till avtalsrättsliga och EU-rättsliga spörsmål. Det kan röra sig om ingående av anställningsavtal, pensionsöverenskommelser, bonusavtal, incitamentsprogram eller andra avtal med anställda eller uppdragstagare. Även konkurrens-, lojalitets- och sekretessfrågor bör regleras i avtal. Uppsägningar och problem i samband med personalnedskärningar är också något en arbetsgivare kan tvingas att hantera. Arbetsrättsliga frågor har dessutom stor betydelse vid företagsöverlåtelser, omorganisationer och andra förändringar i verksamheten.